Assessment

Assessment. Tester som kvalitetssäkrar varje bedömning.

För att säkerställa rekrytering av rätt medarbetare, med rätt kompetens och egenskaper kan assessment vara ett bra tillvägagångssätt. Assessment, eller testning, är en av våra mest centrala byggstenar för att säkerställa en objektiv och fördomsfri rekrytering. Stardust Search erbjuder verktyg som effektivt minskar risken för felrekrytering och som bäddar för ökad mångfald.

Boka kostnadsfri rådgivning
Vi hjälper dig här och nu

Kontakta Christine Martin så berättar hon hur vi kan hjälpa dig.

Christine Martin
CTA tjänstesidor | CM

Syftet med assessment är att avgöra om en person kommer att vara framgångsrik i en specifik roll. Assessment är lika relevant vid nyrekrytering som vid tillsättning av befintlig medarbetare i en ny roll inom företaget.

Det kan även handla om att du vill göra rätt urval till ett internt ledarprogram. Vi kan genom assessment även hjälpa dig med bedömning av utvecklingspotential hos såväl medarbetare som chefer.

Med assessment ger vi dig möjlighet att bedöma kandidater objektivt, med målet att hitta den individ som har störst potential att lyckas i den aktuella positionen. Assessment är ett utmärkt sätt att bli mer objektiv och fördomsfri i sina rekryteringsbeslut.

Vi arbetar framförallt med två olika assessment-verktyg: Hudson och Saville. Utifrån ert behov och önskat resultat väljer vi vilken mix av verktyg som är mest optimalt i processen.

  • Egna certifierade konsulter utför testerna
  • Utvärdering av nya eller befintliga medarbetare
  • Second Opinion – för objektiv bedömning av kandidat
  • Group Assessment – utveckling av en gruppsammansättning

“Jag har tidigare varit tveksam till personlighetstester men de som Stardust Search använder gav ett avsevärt större värde än jag trodde. Resultaten ger mig insikter som är svåra att fråga sig till i intervjuer och jag ser även i efterhand att de stämmer väl överens med de anställdas beteenden. Idag skulle jag inte anställa en ny läkare på Funmed utan att låta Stardust Search genomföra tester och återkopplingar på dem först.”

Nils Edelstam
Chefsläkare, Funmed AB

Så går det till

Genomarbetad process bäddar för rätt matchning

I grunden för vårt arbete med assessment finns en genomarbetad kompetensprofil som vi säkerställer går att testa i vald metod. Enligt vår process utvärderar vi kandidater och/eller medarbetare eller ledare. I vår skriftliga rapport samt slutliga genomgång motiverar vi våra slutsatser kring rätt matchning.

Vi är alltid flexibla och kan skräddarsy processen för assessment efter era behov och utifrån den roll och de önskemål ni kan tänkas ha för en viss kandidat.

Steg 1

Avstämning

Avstämning med dig som uppdragsgivare angående roll, syfte, krav med mera.

Steg 2

Test/analys

Länkar skickas till kandidaten(-erna) via webben för:

  • Analys av personlighet
  • Färdighetstester
  • Motivationsanalys

Steg 3

Feedbackmöte med kandidat(-er)

Återkoppling av resultat och genomgång av rapporten i ett personligt möte med kandidaten(-erna) i cirka 1–2 timmar vilket ger ytterligare information om hur kandidaten ser på sig själv, sina styrkor och utmaningar.

Steg 4

Skriftlig rapport till dig

En skriftlig rapport till dig som uppdragsgivare med konklusioner/sammanfattning av vår bedömning med utgångspunkt från dels rapporterna och dels feedbackmötet vi haft med kandidater(-erna).

Steg 5

Möte med återkoppling

Återkoppling till dig som uppdragsgivare i ett personligt möte, cirka 1–2 timmar.

Steg 6

Konklusioner

Genomgång av rapporten samt våra egna konklusioner.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Vi på Stardust Search förstår den nya tidens bolagsutmaningar och vikten av att rekrytera personer som kan leda verksamheter i takt med de förändringar som sker i vår omvärld.

För detta erbjuder vi en rad skräddarsydda tjänster, där våra seniora specialister inom rekrytering med en tydlig process lotsar er i mål.

Vägledning från våra konsulter brukar vara mycket uppskattat. Här kan du boka ett 30 minuters videomöte med en av våra experter – en chans att förutsättningslöst få ställa frågor och höra mer om hur vi kan hjälpa dig framåt.

  • 30 minuters kostnadsfri rådgivning
  • Svar på dina frågor kring dina unika utmaningar

Frågor och svar om assessment

Vad innebär assessment?

Assessment, eller testning, är en central byggsten för att säkerställa en objektiv och fördomsfri rekrytering. Syftet med assessment är att avgöra om en person kommer att vara framgångsrik i en specifik roll. Assessment är lika relevant vid nyrekrytering som vid tillsättning av befintliga medarbetare i en ny roll inom företaget.

När bör man använda assessment?

Assessment är användbart när man söker efter en kandidat till en viktig position, där det är avgörande att den person som anställs har rätt kompetenser, färdigheter och personlighet för att passa in i organisationen och kunna utföra jobbet på ett framgångsrikt sätt.

Det är också lämpligt att använda assessment vid interna befordringar eller omstruktureringar där det är viktigt att identifiera vilka medarbetare som är bäst lämpade för att ta på sig nya roller.

Hur går assessment till?

Assessment kan inkludera flera olika metoder, såsom personlighetstester, arbetsprov, beteendebaserade intervjuer och bedömning av referenser. Assessment börjar oftast med att definiera vilka kompetenser och egenskaper som är viktiga för en specifik roll och organisation. Därefter kan kandidater testas mot dessa kriterier och deras prestationer utvärderas.

Resultaten av assessment används sedan för att bedöma kandidaternas förmåga att utföra jobbet och för att ta beslut om vem som är den mest lämpliga kandidaten. Assessment är en viktig del av en objektiv och fördomsfri rekryteringsprocess och hjälper till att säkerställa att organisationen har rätt person på rätt plats.

På Stardust Search använder vi väl utvalda tester med hög validitet för att säkerställa en fördomsfri och objektiv bedömning av kandidaterna. Vi utför en företagskulturundersökning på företaget vi rekryterar till för att veta vad vi ska matcha gentemot och vi arbetar i team för att utvärdera kandidaterna från fler perspektiv.

Assessment

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss bättre! Vi är så stolta att få bidra med långsiktigt lyckade rekryteringar till de organisationer vi hjälper att växa i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Stort engagemang i varje uppdrag"
Stardust är en kompetent och mycket professionell partner som vi har anlitat ett flertal gånger. Deras team visar ett stort intresse och engagemang för det specifika i varje uppdrag och vi har stort förtroende för dem i rekryteringsarbetet.
Anna Bellander
Kommunikationschef, Fastighetsägarna
"Riktigt bra hjälp att hitta rätt kandidat"
Vi har vid flera tillfällen använt oss av Stardust Search och är mycket nöjda. Samarbetet är tryggt och enkelt. Rekryteringsprocessen är gedigen och stöd finns hela vägen. Genom samarbetet med Stardust Search har vi, trots en ofta tight tidsplan, fått riktigt bra hjälp att hitta rätt kandidat för tjänsten.
Rickard Bracken
Generalsekreterare, Suicide Zero
"Personlig och professionell hantering"
Vi har anlitat Stardust Search vid tre rekryteringar och är mycket nöjda. Helhetssyn på såväl kund- som kandidatupplevelsen, liksom den personliga och professionella hanteringen genom hela processen är något jag verkligen uppskattar.
Christina Lingdén
Kommunikationschef, Sobona
"Skulle inte anställa utan Stardust Search"
Jag har tidigare varit tveksam till personlighetstester men idag skulle jag inte anställa en ny läkare på Funmed utan att låta Stardust Search genomföra tester och återkopplingar på dem först.
Nils Edelstam
Chefsläkare, Funmed AB
"Kvalitet hela vägen"
Vi var otroligt nöjda med Stardust Search i vår VD-rekrytering. Vi hade en bra dialog under processen och blev även väldigt nöjda med slutresultatet. Med Stardust Search kan man räkna med att bli lyssnad på och få kvalitet hela vägen.
Hanna Brandström
Head of People & Culture, Castellum
"Gedigen process"
Stardust Search försökte lära känna oss som bolag innan de satte igång så att matchningen skulle bli så korrekt som möjligt – en process som var mer gedigen än vad jag tidigare varit med om.
Farhad Jabbari
CEO, Qicraft
"Rekommenderas som rekryteringspartner"
Stardust Search förstår vårt behov och är alltid professionella – mot kandidater och oss som söker nya talanger. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Stardust och kan varmt rekommendera dem som rekryteringspartner.
Mikael Hernberger
VD, Motor Trend

”Vi förstår vikten av att rekrytera personer som kan leda verksamheter i takt med utmaningar i en ny tid med talangbrist, ökad digitalisering och förändrade organisationsstrukturer.”