Styrelse

Styrelse. Från rekrytering till rådgivning & utvärdering

Med våra tjänster stöttar vi styrelser i förändring och för framtiden. Vi bemöter styrelsers behov och utmaningar i olika skeden av ett bolags utveckling – och vår utgångspunkt är en allt mer snabbföränderlig och oförutsägbar värld.

Boka kostnadsfri rådgivning
Vi hjälper dig här och nu

Kontakta Christine Martin så berättar hon hur vi kan hjälpa dig.

Christine Martin
CTA tjänstesidor | CM

Personer med likartad erfarenhet, bakgrund och kompetens. Så ser många styrelser ut i dag. Men när omvärlden förändras allt snabbare behöver styrelsen också göra det. Kanske är din bransch som många andra i transformation?

Då är insikter kring såväl företagets som branschens utmaningar avgörande när det gäller rätt val av kompetens till styrelsen. Våra styrelsetjänster kan både förädla styrelsearbetet som utförs idag eller hitta personer som tillför precis det som saknas.

Rätt styrelsesammansättning är grunden till att en styrelse kan bidra med att öka värdet på bolaget, föreningen eller organisationen i fråga. Det finns otaliga studier på att team med hög mångfald är överlägsna på problemlösning och innovation.

  • Genom styrelserekrytering säkrar vi rätt kompetenssammansättning för att möta nuvarande och framtida utmaningar.
  • Genom styrelserådgivning stöttar vi styrelser inom områden som konfliktlösning och utveckling av gruppdynamik.
  • Vi hjälper även till med regelbunden styrelseutvärdering genom vår tjänst Board Analyzer.

”Vi skapar värde för styrelser. Vi letar utanför de egna nätverken och erbjuder oberoende professionell bedömning av potentiella ledamöters kompetens, förmåga och motivation.”

Tre tjänster för styrelser i utveckling:

Styrelserådgivning

Vi stöttar styrelser inom områden som konfliktlösning, förbättrat samarbete och utveckling av gruppdynamik. Till vår hjälp har vi vårt systerbolag Stardust Consulting som är experter på att bygga effektiva team, och vi använder oss av deras lärdomar och applicerar det som är relevant i styrelsekontexten. Vi kan också coacha enskilda medlemmar eller agera mentorer i de fall det behövs. Mentorerna har själva gedigen styrelseerfarenhet.

Styrelserekrytering

Vi hjälper dig att få rätt kompetenssammansättning i styrelsen för att möta nuvarande och framtida utmaningar. Vi kartlägger styrelsens existerande kompetens och hjälper er att ta fram kompletterande profiler. Självklart hjälper vi även till med att tillsätta de nya styrelserollerna.

Styrelseutvärdering

Vi hjälper dig att genomlysa styrelsens och VD:s prestation med hjälp av vår egenutvecklade metod Board Analyzer. Här ingår en årlig utvärdering i enlighet med de nya riktlinjerna (Svensk kod för bolagsstyrning) samt regelbunden utvärdering för att skapa kontinuerliga förbättringar i styrelsearbetet.

Bakgrund

Vi rustar styrelser för framtiden

Vi delar insikter kring en allt mer snabbföränderlig och oförutsägbar med vårt systerbolag Stardust Consulting. Tillsammans har vi anammat det amerikanska begreppet VUCA, eller VOKA på svenska, som på ett passande sätt beskriver den här världen (akronymen står för Volatilt, Osäkert, Komplext och Ambivalent).

I korthet handlar det om att vi behöver anpassa oss för att fortsatt vara framgångsrika i VOKA-världen. Förändring krävs både av oss som individer och som organisationer – och omfattar också vårt styrelsearbete. Styrelser kommer behöva bli mer snabbrörliga, hantera mer komplexitet och bli ännu mer funktionella. Vårt uppdrag är att på olika sätt hjälpa styrelser bemöta dessa utmaningar.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Vi på Stardust Search förstår den nya tidens bolagsutmaningar och vikten av att rekrytera personer som kan leda verksamheter i takt med de förändringar som sker i vår omvärld.

För detta erbjuder vi en rad skräddarsydda tjänster, där våra seniora specialister inom rekrytering med en tydlig process lotsar er i mål.

Vägledning från våra konsulter brukar vara mycket uppskattat. Här kan du boka ett 30 minuters videomöte med en av våra experter – en chans att förutsättningslöst få ställa frågor och höra mer om hur vi kan hjälpa dig framåt.

  • 30 minuters kostnadsfri rådgivning
  • Svar på dina frågor kring dina unika utmaningar

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss bättre! Vi är så stolta att få bidra med långsiktigt lyckade rekryteringar till de organisationer vi hjälper att växa i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Stort engagemang i varje uppdrag"
Stardust är en kompetent och mycket professionell partner som vi har anlitat ett flertal gånger. Deras team visar ett stort intresse och engagemang för det specifika i varje uppdrag och vi har stort förtroende för dem i rekryteringsarbetet.
Anna Bellander
Kommunikationschef, Fastighetsägarna
"Riktigt bra hjälp att hitta rätt kandidat"
Vi har vid flera tillfällen använt oss av Stardust Search och är mycket nöjda. Samarbetet är tryggt och enkelt. Rekryteringsprocessen är gedigen och stöd finns hela vägen. Genom samarbetet med Stardust Search har vi, trots en ofta tight tidsplan, fått riktigt bra hjälp att hitta rätt kandidat för tjänsten.
Rickard Bracken
Generalsekreterare, Suicide Zero
"Personlig och professionell hantering"
Vi har anlitat Stardust Search vid tre rekryteringar och är mycket nöjda. Helhetssyn på såväl kund- som kandidatupplevelsen, liksom den personliga och professionella hanteringen genom hela processen är något jag verkligen uppskattar.
Christina Lingdén
Kommunikationschef, Sobona
"Skulle inte anställa utan Stardust Search"
Jag har tidigare varit tveksam till personlighetstester men idag skulle jag inte anställa en ny läkare på Funmed utan att låta Stardust Search genomföra tester och återkopplingar på dem först.
Nils Edelstam
Chefsläkare, Funmed AB
"Kvalitet hela vägen"
Vi var otroligt nöjda med Stardust Search i vår VD-rekrytering. Vi hade en bra dialog under processen och blev även väldigt nöjda med slutresultatet. Med Stardust Search kan man räkna med att bli lyssnad på och få kvalitet hela vägen.
Hanna Brandström
Head of People & Culture, Castellum
"Gedigen process"
Stardust Search försökte lära känna oss som bolag innan de satte igång så att matchningen skulle bli så korrekt som möjligt – en process som var mer gedigen än vad jag tidigare varit med om.
Farhad Jabbari
CEO, Qicraft
"Rekommenderas som rekryteringspartner"
Stardust Search förstår vårt behov och är alltid professionella – mot kandidater och oss som söker nya talanger. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Stardust och kan varmt rekommendera dem som rekryteringspartner.
Mikael Hernberger
VD, Motor Trend

”Vi förstår vikten av att rekrytera personer som kan leda verksamheter i takt med utmaningar i en ny tid med talangbrist, ökad digitalisering och förändrade organisationsstrukturer.”