Karriärcoaching

Karriärcoaching. Karriärvägledning på exekutiv nivå.

Dags för nästa steg i din karriär? Oavsett om du handlar om att söka sig vidare till något nytt eller utvecklas i en befintlig roll så är karriärcoaching relevant i processen. Vi erbjuder stöd till företag med karriärcoaching på såväl organisatorisk som individnivå. Med effektiva verktyg kartlägger vi karriärdrivkrafter och ger vägledning utifrån era behov – även vid urval och rekrytering eller ledarträning i vardagen.

Vi hjälper dig här och nu

Kontakta Martina Brandt så berättar hon hur vi kan hjälpa dig.

CTA tjänstesidor | MB

Stardust är den givna guiden på vägen för dig som söker förändring och utveckling i verksamheten eller yrkeslivet. Certifierade coacher och mentorer jobbar tillsammans med dig i en målinriktad process och med verktyg där du får utforska dina styrkor, utmaningar och din potential.

Karriärcoachning handlar inte bara om att få någon att sätta upp ett mål. Precis som med mentorskapet så fokuserar coaching på lärande och utveckling under processen. Att åstadkomma en lärandeprocess är mycket viktigt i båda fallen.

Inom både mentorskap och coachning strävar man efter att göra varaktiga förändringar genom att hjälpa klienten utforska behoven, önskningarna, motivationen, tankeprocesserna och de tillgängliga förmågorna.

Karriärcoaching hjälper individer att:

 • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag.
 • Uppnå önskade resultat och nå nya mål / visioner.
 • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet.
 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
 • Ta ansvar, lösa problem och samarbeta med andra

Om du vill bli en bättre ledare jobbar vi med att stärka ditt självförtroende och självkänsla så att du kan vara den ledaren som andra följer. Men också om du lär känna dig själv kan du också lättare finna likheter i de personer som befinner sig i din vardag och lära känna dem bättre tack vare ökad självförståelse.

Karriärcoaching för dig som ledare

Vill du ha möjlighet att reflektera över ditt ledarskap och få nya perspektiv på de chefsutmaningar du möter i vardagen? Då rekommenderar vi dig en executive coach eller en mentor.

En executive coach arbetar med att stödja chefer, ledare och högre befattningar inom organisationer för att hjälpa dem att nå sina mål, förbättra sin ledarskapskompetens och maximera sin potential.

Executive coaching passar dig som:

 • Har en ledande nyckelposition och en vilja att utvecklas ytterligare i rollen
 • Vill utvecklas och bli en bättre ledare/chef
 • Bättre vill kunna hantera ständiga förändringar på ett meningsfullt sätt

En coach eller en erfaren mentor ger extra stöd och näring så att man ska orka mer när man arbetar som chef. En stor del av chefers roll handlar om kommunikation. Dålig kommunikation på arbetsplatsen kan påverka både individer och organisationens resultat negativt. Det är därför viktigt att du som ledare besitter förmågan att kommunicera effektivt med dina medarbetare. Du får verktyg för att kunna motivera dina medarbetare, öka prestation och resultat.

Karriärcoaching/rådgivning passar dig som:

 • Vill utvecklas i din nuvarande yrkesroll
 • Behöver en förändring eftersom ditt nuvarande jobb inte tar fram det bästa av din kapacitet
 • Vill utforska din potential för att förstå vilken karriär du kan satsa på
 • Funderar på att antingen byta jobb eller starta eget

Karriärcoachning är ett värdefullt verktyg för dig som behöver utforska dina värderingar, hitta dina styrkor och inre potential.

Tillsammans gör vi upp en plan med tydliga mål. Vi utforskar vem du är vilka värderingar, styrkor och potential du har, hur du vill må och vilken väg som är den bästa för dig för att nå dina mål. Du utvecklar din självkännedom och stärker din självkänsla. Vi utforskar vägen till ditt nästa steg i yrkeslivet. Du tränar på att presentera dig själv och det du har att erbjuda – ditt personliga varumärke.

Gruppcoachning och nätverk för seniora kommunikatörer – nyhet 2024

Vi erbjuder nu en specialiserad coachning för seniora kommunikatörer och kommunikationschefer, i mindre grupper om 4–6 personer. Under ledning av Martina Brandt, erfaren nätverksledare, facilitator och coach, skapas en unik möjlighet att sammanföra personer vars erfarenheter och kunskaper berikar varandra.

Nätverk för kommunikationschefer startar under våren 2024 – läs mer och lämna din intresseanmälan här.

”Karriärcoaching är en del av den optimala lösningen för att ta er till den framtida organisationen”

Så går det till

Karriärcoaching: tre steg, tre fokus och för olika syften

Insikterna som utkristalliseras genom våra professionella karriärcoacher fyller olika syften. Exempelvis för att åstadkomma en djupare självinsikt. För att förstå och engagera dina medarbetare. För att se matchningen mellan dig och ditt företagskultur. För att förstå, förbättra kommunikationen och samverka bättre med dina kollegor. För att utveckla & komplettera mångfalden i ditt team eller ledningsgrupp. Som underlag för utvecklingssamtal – eller i urval och rekrytering.

Steg 1

Inåt

Med hjälp av de initiala analyserna med tillhörande feedback får du en snabbstart och hjälp att reflektera inåt, över dig själv, dina styrkor och utmaningar.

Steg 2

Utåt

Baserat på det du kommer fram till i steg 1 får du stöd att reflektera ”Utåt”, d v s, givet dina gjorda insikter, vad kan möjliga vägar framåt vara.

Steg 3

Framåt

När du valt alternativ och väg framåt i steg 2 får du stöd att göra en strategi och handlingsplan framåt, t ex utforma/anpassa din egen paketering och marknadsföring i form av CV, brev, nätverk med mera.

Frågor och svar om karriärcoaching

Vad innebär Executive Outplacement?

Executive Outplacement innebär att professionella konsulter stöttar ledande befattningshavare att hitta nya anställningar efter att ha lämnat sin tidigare roll.

Syftet med Executive Outplacement är att stötta den tidigare chefen i övergången till en ny position på ett så smidigt sätt som möjligt och minimera den negativa påverkan som uppsägningen kan ha på hens karriär.

Karriärcoaching

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss bättre! Vi är så stolta att få bidra med långsiktigt lyckade rekryteringar till de organisationer vi hjälper att växa i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Stort engagemang i varje uppdrag"
Stardust är en kompetent och mycket professionell partner som vi har anlitat ett flertal gånger. Deras team visar ett stort intresse och engagemang för det specifika i varje uppdrag och vi har stort förtroende för dem i rekryteringsarbetet.
Anna Bellander
Kommunikationschef, Fastighetsägarna
"Riktigt bra hjälp att hitta rätt kandidat"
Vi har vid flera tillfällen använt oss av Stardust Search och är mycket nöjda. Samarbetet är tryggt och enkelt. Rekryteringsprocessen är gedigen och stöd finns hela vägen. Genom samarbetet med Stardust Search har vi, trots en ofta tight tidsplan, fått riktigt bra hjälp att hitta rätt kandidat för tjänsten.
Rickard Bracken
Generalsekreterare, Suicide Zero
"Personlig och professionell hantering"
Vi har anlitat Stardust Search vid tre rekryteringar och är mycket nöjda. Helhetssyn på såväl kund- som kandidatupplevelsen, liksom den personliga och professionella hanteringen genom hela processen är något jag verkligen uppskattar.
Christina Lingdén
Kommunikationschef, Sobona
"Skulle inte anställa utan Stardust Search"
Jag har tidigare varit tveksam till personlighetstester men idag skulle jag inte anställa en ny läkare på Funmed utan att låta Stardust Search genomföra tester och återkopplingar på dem först.
Nils Edelstam
Chefsläkare, Funmed AB
"Kvalitet hela vägen"
Vi var otroligt nöjda med Stardust Search i vår VD-rekrytering. Vi hade en bra dialog under processen och blev även väldigt nöjda med slutresultatet. Med Stardust Search kan man räkna med att bli lyssnad på och få kvalitet hela vägen.
Hanna Brandström
Head of People & Culture, Castellum
"Gedigen process"
Stardust Search försökte lära känna oss som bolag innan de satte igång så att matchningen skulle bli så korrekt som möjligt – en process som var mer gedigen än vad jag tidigare varit med om.
Farhad Jabbari
CEO, Qicraft
"Rekommenderas som rekryteringspartner"
Stardust Search förstår vårt behov och är alltid professionella – mot kandidater och oss som söker nya talanger. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Stardust och kan varmt rekommendera dem som rekryteringspartner.
Mikael Hernberger
VD, Motor Trend

”Vi förstår vikten av att rekrytera personer som kan leda verksamheter i takt med utmaningar i en ny tid med talangbrist, ökad digitalisering och förändrade organisationsstrukturer.”