Styrelseutvärdering

Styrelse- och VD-utvärdering som skapar värde

Ett bra samspel i styrelserummet är avgörande för ett bolags framgång. Med regelbunden styrelseutvärdering får du viktiga insikter kring styrelsens och VD:s prestation. Stardust Search erbjuder styrelseutvärdering som skapar förändring och värde. I motsats till att landa i en ”tick-in-the-box”-aktivitet är vårt uppdrag att hjälpa dig till Sveriges bästa styrelse.

Boka kostnadsfri rådgivning
Vi hjälper dig här och nu

Kontakta Christine Martin så berättar hon hur vi kan hjälpa dig.

Christine Martin
CTA tjänstesidor | CM

En styrelse behöver vara snabbrörlig och hantera den komplexa omvärld vi lever i. Med vår tjänst Styrelseutvärdering hjälper vi dig att genomlysa styrelsens och VD:s prestationer med hjälp av vårt egenutvecklade verktyg Board Analyzer. Målet är att öka effektivitet, lönsamhet och aktieägarvärde i företaget.

Varför talas det så mycket om styrelseutvärdering just nu? I januari 2020 skärptes Svensk kod för bolagsstyrning som uppmanar bolag och organisationer att genomföra årliga styrelseutvärderingar. Som åtgärd har Stardust Search och vår it-partner TeamEngine tagit fram ett optimalt utvärderingsverktyg, Board Analyzer, som skräddarsys efter era behov. Utifrån utvärderingens resultat kan vi sedan hjälpa er skapa påtaglig och långsiktig förbättring samt värde.

 • Styrelse- och VD-utvärdering som skapar värde
 • Kvalitetskontroll av styrelsens och VD:s arbete
 • Fullserviceerbjudande: från administration till analys och leverans

Professionell styrelseutvärdering – för vem?

Gemensamt för kunder som väljer styrelseutvärdering med Board Analyzer är att de ser värdet i en väl fungerande styrelse och VD som aktivt bidrar till företagets eller organisationens utveckling och lönsamhet. Man inser värdet av att investera en halv dag om året för att i en workshop utveckla styrelsens arbete.

Vårt verktyg ger dessutom våra kunder möjlighet att äga sin data och ha kontroll på informationen, samlad i en egen portal för att följa utvecklingen över åren. Vi hjälper alla typer av bolag utifrån olika behov:

 • Bolag noterade på en officiell handelsplats/börs som därmed följer koden för Svensk Bolagsstyrning, som i p.8.1 och 8:2 har krav på regelbundna analyser av styrelse och VD. För denna typ av kund löser vi problemet med verktyg och tillhörande metodik.
 • Bolag är en tillväxtfas som vill försäkra sig om att de har rätt VD och ledamöter i styrelsen med kompetens för att möta framtiden.
 • Bolag som vill kunna ge valberedningen ett bra underlag för att besluta om styrelsens sammansättning, VD:s fortsatta förtroende eller för att matcha ett ägardirektiv.

”Board Analyzer – styrelseutvärdering utvecklat av styrelseproffs, för styrelseproffs”

Skräddarsydd styrelseutvärdering

Vi skräddarsyr alltid din lösning utifrån önskad nivå och där våra olika verktyg levererar efterfrågat värde.

Survey Manager

Survey Manager är ett verktyg från TeamEngine och som ligger till grund för Board Analyzer.

 • Användarvänligt undersökningsverktyg
 • Egna frågeformulär eller enkla mallar
 • Modern och pedagogisk grafik
 • Jämför resultaten mellan tidigare genomförda undersökningar

Board Analyzer

Board Analyzer är ett verktyg från Stardust Search där Survey Manager ingår och som hjälper er att skapa förändring och värde av er styrelseutvärderingen.

 • Survey Manager
 • Pulsmätningar
 • Styrelseutvärdering
 • Workshop

Board Analyzer +

En komplett helhetslösning där samtliga delar, inklusive VD-utvärdering, ingår.

 • Survey Manager
 • Pulsmätningar
 • Styrelseutvärdering
 • Workshop
 • VD-utvärdering

Se webinar kring styrelseutvärdering

Ta del av Webinar av TeamEngine tillsammans med Stardust med fokus på styrelseutvärderingar. Innehåll:

0:00​–03:55​ Välkommen & presentation av talare.
03:55​–8:55​ Christine Martin, Stardust talar om Board Analyzer.
18:55​–41:25​ Charlotta Wikström, Stardust talar om Board Analyzer.
41:25​–57:30​ Kristian Johansson, TeamEngine talar & visar Survey Manager.
57:30–1:13:56 Q&A och avslut.

Webbinarium 22 april 2021 Vem vill inte ha världens bästa styrelse?

Board Analyzer består av tre delar

Genomlys din styrelse och VD:s prestationer

Med vårt egenutvecklade verktyg Board Analyzer hjälper vi dig att genomlysa styrelsens och VD:s prestationer.

Del 1

Pulsmätning

PULS-mätningen består av cirka sju frågor som genomförs efter varje styrelsemöte. De ger en ögonblicksbild av kvaliteten på det enskilda mötet och visar på trender för styrelsemötena över tid.

Det är ett oerhört kraftigt verktyg för styrelseordföranden och ger styrelseledamöterna utrymme för reflektion och insikter över sina egna prestationer så väl som mötets värde.

Del 2

VD- och Styrelseanalys

VD-och styrelseanalysen genomförs årligen för att utvärdera styrelsen och/eller VD. Fokus är på långsiktiga strategiska frågor, till exempel att VD har rätt kompetens för uppdraget och att styrelsen följer en strategisk plan samt bidrar till innovation och förnyelse i företaget.

Frågorna täcker styrelsens och VD:s uppdrag och inkluderar även individuella utvärderingar där varje ledamot får feedback på sitt bidrag om så önskas.

Del 3

Workshop

När vi fått resultatet från VD- och/eller styrelseanalysen, bearbetas dem till en analys som vi går igenom med styrelseordföranden. Därefter leder vi en workshop med hela styrelsen där vi går från ord till handling.

Syftet är att identifiera förbättringsområden och tillsammans med styrelsen besluta om konkreta åtgärder och arbeta fram en handlingsplan. Allt i syfte att förbättra samarbetet i gruppen och öka effektiviteten i styrelsearbetet.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Vi på Stardust Search förstår den nya tidens bolagsutmaningar och vikten av att rekrytera personer som kan leda verksamheter i takt med de förändringar som sker i vår omvärld.

För detta erbjuder vi en rad skräddarsydda tjänster, där våra seniora specialister inom rekrytering med en tydlig process lotsar er i mål.

Vägledning från våra konsulter brukar vara mycket uppskattat. Här kan du boka ett 30 minuters videomöte med en av våra experter – en chans att förutsättningslöst få ställa frågor och höra mer om hur vi kan hjälpa dig framåt.

 • 30 minuters kostnadsfri rådgivning
 • Svar på dina frågor kring dina unika utmaningar

Frågor och svar om styrelseutvärdering

Vad innebär en styrelseutvärdering?

En styrelseutvärdering är en process där en extern konsult eller en intern grupp utvärderar styrelsens prestation och funktion. Syftet är att identifiera styrkor och svagheter inom styrelsen och utveckla rekommendationer för förbättringar. En styrelseutvärdering kan också hjälpa till att utveckla en strategi för framtida arbete och hjälpa till att säkerställa att styrelsen fungerar effektivt.

Stardust Search har tagit fram ett modernt styrelseutvärderingsverktyg som vi kallar Board Analyzer där vi börjar med att skicka ut en enkät till samtliga styrelsemedlemmar. Vi analyserar svaren och genomför en workshop med styrelsen som leds av certifierade grupputvecklare för att åstadkomma konkreta åtgärder och förbätteringar.

Vilka är fördelarna med styrelseutvärdering?

Styrelseutvärdering är fördelaktigt eftersom en väl fungerande styrelse är viktigt för att ett företag eller organisation ska kunna nå sina mål och strategier. Genom att utvärdera styrelsens prestation kan man identifiera eventuella brister och ta åtgärder för att åtgärda dem. Det kan också bidra till att öka styrelsens självmedvetenhet och förbättra dess kommunikation och samarbete.

En styrelseutvärdering kan också bidra till att öka transparensen och förtroendet för styrelsen, vilket kan vara fördelaktigt för relationerna med investerare, kunder och andra intressenter.

Hur genomförs en styrelseutvärdering?

Utvärdering av en styrelse kan ske både internt och externt. Vid intern utvärdering tar styrelsen själv på sig ansvaret att genomföra utvärderingen, vanligtvis med stöd av en ordentligt strukturerad process och relevanta verktyg.

Om utvärderingen istället är extern, så utförs den av en oberoende tredje part, oftast en konsult. Denna process kan inkludera intervjuer, frågeformulär, observationer, och även analys och rapportering av resultaten.

Vem bör utföra en styrelseutvärdering?

Det kan antingen vara styrelsen själv eller en oberoende tredje part som genomför en styrelseutvärdering. Valet av vem som ska genomföra utvärderingen beror på företagets storlek, komplexitet och unika behov.

En extern utvärderare kan bidra med en objektiv synpunkt och erfarenhet, medan interna utvärderingar också kan vara effektiva förutsatt att de genomförs på ett strukturerat och objektivt sätt.

Hur ofta bör en styrelseutvärdering utföras?

Hur ofta styrelseutvärderingar bör utföras kan variera beroende på företagets specifika situation. Generellt sett bör en formell utvärdering ske minst en gång om året, men mindre formella utvärderingar kan också utföras löpande under året.

Styrelseutvärdering

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss bättre! Vi är så stolta att få bidra med långsiktigt lyckade rekryteringar till de organisationer vi hjälper att växa i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Stort engagemang i varje uppdrag"
Stardust är en kompetent och mycket professionell partner som vi har anlitat ett flertal gånger. Deras team visar ett stort intresse och engagemang för det specifika i varje uppdrag och vi har stort förtroende för dem i rekryteringsarbetet.
Anna Bellander
Kommunikationschef, Fastighetsägarna
"Riktigt bra hjälp att hitta rätt kandidat"
Vi har vid flera tillfällen använt oss av Stardust Search och är mycket nöjda. Samarbetet är tryggt och enkelt. Rekryteringsprocessen är gedigen och stöd finns hela vägen. Genom samarbetet med Stardust Search har vi, trots en ofta tight tidsplan, fått riktigt bra hjälp att hitta rätt kandidat för tjänsten.
Rickard Bracken
Generalsekreterare, Suicide Zero
"Personlig och professionell hantering"
Vi har anlitat Stardust Search vid tre rekryteringar och är mycket nöjda. Helhetssyn på såväl kund- som kandidatupplevelsen, liksom den personliga och professionella hanteringen genom hela processen är något jag verkligen uppskattar.
Christina Lingdén
Kommunikationschef, Sobona
"Skulle inte anställa utan Stardust Search"
Jag har tidigare varit tveksam till personlighetstester men idag skulle jag inte anställa en ny läkare på Funmed utan att låta Stardust Search genomföra tester och återkopplingar på dem först.
Nils Edelstam
Chefsläkare, Funmed AB
"Kvalitet hela vägen"
Vi var otroligt nöjda med Stardust Search i vår VD-rekrytering. Vi hade en bra dialog under processen och blev även väldigt nöjda med slutresultatet. Med Stardust Search kan man räkna med att bli lyssnad på och få kvalitet hela vägen.
Hanna Brandström
Head of People & Culture, Castellum
"Gedigen process"
Stardust Search försökte lära känna oss som bolag innan de satte igång så att matchningen skulle bli så korrekt som möjligt – en process som var mer gedigen än vad jag tidigare varit med om.
Farhad Jabbari
CEO, Qicraft
"Rekommenderas som rekryteringspartner"
Stardust Search förstår vårt behov och är alltid professionella – mot kandidater och oss som söker nya talanger. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Stardust och kan varmt rekommendera dem som rekryteringspartner.
Mikael Hernberger
VD, Motor Trend

”Vi förstår vikten av att rekrytera personer som kan leda verksamheter i takt med utmaningar i en ny tid med talangbrist, ökad digitalisering och förändrade organisationsstrukturer.”