Styrelserekrytering

Styrelserekrytering

Vi är specialiserade på styrelserekrytering. Med rätt styrelsesammansättning läggs grunden till att bolag, föreningar eller organisationer kan uppnå sina utvecklings- och lönsamhetsmål. Stardust Search hjälper allt från venture capital-företag till mogna börsnoterade bolag att få rätt kompetenssammansättning i styrelsen för att möta nuvarande och framtida utmaningar.

Boka kostnadsfri rådgivning
Vi hjälper dig här och nu

Kontakta Christine Martin så berättar hon hur vi kan hjälpa dig.

Christine Martin
CTA tjänstesidor | CM

En väl sammansatt styrelse har förmåga att styra bolaget i enlighet med ägarnas direktiv – och det finns idag otaliga studier på att team med hög mångfald är överlägsna på problemlösning och innovation.

Stardust Search erbjuder styrelserekrytering av erfarna rådgivare med förståelse för styrelsers behov och utmaningar i olika skeden av ett bolags utveckling.

Vårt fokus är att hitta personerna som tillför det som saknas. Vårt arbete med styrelseutvärderingar ger oss löpande insikter i hur en effektiv styrelse är sammansatt.

  • Rekrytering av ledamöter och styrelseordföranden
  • Sammansättning av hela styrelser
  • Rekrytering av styrelseledamöter med nischade kunskaper och erfarenheter

Säkerställ en professionell rekrytering till styrelsen

Att ta in extern hjälp för att rekrytera VD eller andra nyckelbefattningar är sedan länge en självklarhet. Allt för att säkerställa en bred, oberoende sökning av kandidater och få en professionell bedömning av bästa möjliga kandidat till rollen.

Lika viktig borde rekrytering av styrelseledamöter vara, anser vi på Stardust Search. Detta för att säkerställa en väl sammansatt styrelse med de kompetenser och erfarenheter som behövs för att ytterst leda bolaget mot dess långsiktiga strategiska mål.

”Bästa kandidaten finns oftast utanför det egna nätverket”

Professionell styrelserekrytering

Rekrytering utifrån strategiskt viktig kompetens

Vi säkerställer att varje enskild kandidat till en styrelsebefattning har de strategiska och affärsmässiga egenskaper, omdöme och integritet som ska förväntas av en styrelseledamot.

Ett annat fokus är specifika kunskaper och erfarenheter som är nödvändiga för bolagets strategi framåt.

Sammansättning av hela styrelser

Vi äger kompetens att sätta samman hela styrelser, där ledamöterna kompletterar varandra för en optimal styrelse utefter bolagets bransch, fas och utmaningar.

Givetvis är mångfaldsaspekten närvarande i alla styrelserekryteringar.

Styrelserekrytering med aktuellt nätverk

Vi har ett ständigt uppdaterat nätverk av kandidater med de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas idag i styrelser, exempelvis digital kompetens, erfarenhet av tillväxtbolag och utlandsetablering samt M&A.

Styrelsesammansättning för alla typer av bolag

Vi hjälper allt från venture capital-ägda bolag, i relativt tidiga faser som står inför att rekrytera sin första externa styrelseordförande, till mogna börsnoterade bolag som behöver förstärka styrelsen med specifik kompetens

Boka en kostnadsfri rådgivning

Vi på Stardust Search förstår den nya tidens bolagsutmaningar och vikten av att rekrytera personer som kan leda verksamheter i takt med de förändringar som sker i vår omvärld.

För detta erbjuder vi en rad skräddarsydda tjänster, där våra seniora specialister inom rekrytering med en tydlig process lotsar er i mål.

Vägledning från våra konsulter brukar vara mycket uppskattat. Här kan du boka ett 30 minuters videomöte med en av våra experter – en chans att förutsättningslöst få ställa frågor och höra mer om hur vi kan hjälpa dig framåt.

  • 30 minuters kostnadsfri rådgivning
  • Svar på dina frågor kring dina unika utmaningar

Frågor och svar om styrelserekrytering

Hur ser en typisk styrelserekryteringsprocess ut?

En styrelserekryteringsprocess är en process som används för att hitta lämpliga personer att sitta i en styrelse för ett företag eller en organisation. En typisk process hos Stardust Search består av flera steg och inkluderar vanligtvis följande:

Planering och förberedelse: Vi hjälper företaget eller organisationen definiera vilka egenskaper de söker hos potentiella styrelseledamöter och bestämmer tillsammans en tidslinje för rekryteringsprocessen.

Stardust Search skapar en lista över lämpliga kandidater och kontaktar potentiella kandidater för att höra om intresse.

Urval: I samråd med kunden börjar Stardust Search att sålla ut kandidater genom att granska kandidaternas bakgrund och genomföra intervjuer med de mest lämpliga kandidaterna.

Bedömning: Vi gör en bedömning av kandidaternas erfarenhet, kompetens, personliga egenskaper och potentiella bidrag till styrelsen.

Beslut: Efter att ha träffat slutkandidaterna beslutar företaget eller organisationen vilka personer som ska erbjudas en plats i styrelsen.

Onboarding: De nya styrelseledamöterna introduceras till företaget eller organisationen och får en introduktion till sina nya roller, ansvarsområden och arbetsrutiner.

Processen kan variera beroende på företag eller organisationens behov och krav, men dessa steg ger en grundläggande översikt över hur en styrelserekryteringsprocess ser ut.

Vad är viktigt i en sammanställning av en styrelse?

När man sammanställer en styrelse är det viktigt att ha en blandning av personer med olika bakgrund, erfarenhet och expertis. Styrelsen bör ha representanter från olika branscher och sektorer samt personer med olika yrkeserfarenheter och kunskaper.

Det är också viktigt att ha en balans mellan kvinnor och män, samt att säkerställa att styrelsen speglar samhällets mångfald. Styrelsen bör ha en kombination av unga och äldre ledamöter för att kunna dra nytta av olika perspektiv.

En annan viktig faktor att överväga är styrelsens storlek, vilket bör anpassas efter företagets eller organisationens storlek och komplexitet. En mindre styrelse kan vara mer effektiv och smidigare att arbeta med, medan en större styrelse kan dra nytta av en större bredd av erfarenheter och expertis.

Till sist är det viktigt att ha en öppen och professionell rekryteringsprocess för att säkerställa att valda styrelsemedlemmar är de mest lämpliga för rollen och inte valda på grund av personliga relationer eller andra irrelevanta faktorer.

Styrelserekrytering

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss bättre! Vi är så stolta att få bidra med långsiktigt lyckade rekryteringar till de organisationer vi hjälper att växa i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Stort engagemang i varje uppdrag"
Stardust är en kompetent och mycket professionell partner som vi har anlitat ett flertal gånger. Deras team visar ett stort intresse och engagemang för det specifika i varje uppdrag och vi har stort förtroende för dem i rekryteringsarbetet.
Anna Bellander
Kommunikationschef, Fastighetsägarna
"Riktigt bra hjälp att hitta rätt kandidat"
Vi har vid flera tillfällen använt oss av Stardust Search och är mycket nöjda. Samarbetet är tryggt och enkelt. Rekryteringsprocessen är gedigen och stöd finns hela vägen. Genom samarbetet med Stardust Search har vi, trots en ofta tight tidsplan, fått riktigt bra hjälp att hitta rätt kandidat för tjänsten.
Rickard Bracken
Generalsekreterare, Suicide Zero
"Personlig och professionell hantering"
Vi har anlitat Stardust Search vid tre rekryteringar och är mycket nöjda. Helhetssyn på såväl kund- som kandidatupplevelsen, liksom den personliga och professionella hanteringen genom hela processen är något jag verkligen uppskattar.
Christina Lingdén
Kommunikationschef, Sobona
"Skulle inte anställa utan Stardust Search"
Jag har tidigare varit tveksam till personlighetstester men idag skulle jag inte anställa en ny läkare på Funmed utan att låta Stardust Search genomföra tester och återkopplingar på dem först.
Nils Edelstam
Chefsläkare, Funmed AB
"Kvalitet hela vägen"
Vi var otroligt nöjda med Stardust Search i vår VD-rekrytering. Vi hade en bra dialog under processen och blev även väldigt nöjda med slutresultatet. Med Stardust Search kan man räkna med att bli lyssnad på och få kvalitet hela vägen.
Hanna Brandström
Head of People & Culture, Castellum
"Gedigen process"
Stardust Search försökte lära känna oss som bolag innan de satte igång så att matchningen skulle bli så korrekt som möjligt – en process som var mer gedigen än vad jag tidigare varit med om.
Farhad Jabbari
CEO, Qicraft
"Rekommenderas som rekryteringspartner"
Stardust Search förstår vårt behov och är alltid professionella – mot kandidater och oss som söker nya talanger. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Stardust och kan varmt rekommendera dem som rekryteringspartner.
Mikael Hernberger
VD, Motor Trend

“I en snabbrörlig värld behöver synen på ledarskap ofta ställas om, vilket kräver mer utvecklade metoder för att rekrytera rätt. Detta är något Stardust Search tagit fasta på och du märker skillnaden.”